Online support

Phòng Kinh Doanh
Statistics Counter
Your IP: 34.204.176.189
Your visits: 40
Online: 2
Total Hits: 1771110
Unique visitors: 241834

Since 3/2014
Flag Counter
Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Miền Nam

ĐÀO TẠO NỘI BỘ PHÒNG KINH DOANHĐÀO TẠO NỘI BỘ PHÒNG KINH DOANH

TÌM HIỂU QUY TẮC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INCOTERMS 2000...

ĐÀO TẠO NỘI BỘ PHÒNG KINH DOANHĐÀO TẠO NỘI BỘ PHÒNG KINH DOANH

KỸ NĂNG VÁ CÁCH TÍNH DỰ TOÁN NHU CẦU KHUÔN ỐNG CỐNG...

Đào tạo nội bộ Phòng Kinh DoanhĐào tạo nội bộ Phòng Kinh Doanh

Thực hiện tiếp nhận thông tin và sử lý yêu cầu của khách hàng....

Đào tạo nội bộĐào tạo nội bộ

Kỹ Nghệ Miền Nam tổ chức chương trình đào tạo nội bộ năm 2014....

Hội thảoHội thảo

Qua 4 chương của quyển sách Điều kỳ diệu của tinh thần đồng đội, các thành viên Kỹ Nghệ Miền Nam đã dần nắm được

...

Tư tưởng cốt lõi, kim chỉ nam cho mục tiêu “XÂY DỰNG ĐỂ TRƯỜNG TỒN”.Tư tưởng cốt lõi, kim chỉ nam cho mục tiêu “XÂY DỰNG ĐỂ TRƯỜNG TỒN”.

Đã 7 (bảy) năm xây dựng, tồn tại và phát triển vững mạnh như ngày hôm nay, Công ty CP Kỹ...

Hội thảo Hội thảo "Những điều kỳ diệu của tinh thần đồng đội" lần thứ 4.

Hội thảo "Những điều kỳ diệu của tinh thần đồng đội" lần thứ 4....

Chuyên gia kỹ thuật cao cấp hàng đầu Nhật Bản đến làm việc tại KNMN.Chuyên gia kỹ thuật cao cấp hàng đầu Nhật Bản đến làm việc tại KNMN.

Chuyên gia kỹ thuật cao cấp hàng đầu Nhật Bản đến làm việc tại KNMN....

Hội thảo chuyên đề: Hội thảo chuyên đề: "NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI" lần thứ ba.

Hội thảo chuyên đề: "NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI" lần thứ ba....

Hội thảo chuyên đề: Hội thảo chuyên đề: "NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI" lần thứ hai.

Hội thảo chuyên đề: "NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI" lần thứ hai....

Hội thảo chuyên đề: Hội thảo chuyên đề: "NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI" lần thứ nhất.

Hội thảo chuyên đề: "NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI" lần thứ nhất....

Thưởng cá nhân thuyết trình chuyên đề: Thưởng cá nhân thuyết trình chuyên đề: "Những điều kỳ diệu của tinh thần đồng đội"

Thưởng cá nhân thuyết trình chuyên đề: "Những điều kỳ diệu của tinh thần đồng đội"...

0