Statistics Counter
Your IP: 3.231.25.104
Your visits: 10
Online: 1
Total Hits: 1 830 515
Unique visitors: 247 171

Tư tưởng cốt lõi, kim chỉ nam cho mục tiêu “XÂY DỰNG ĐỂ TRƯỜNG TỒN”.

Đã 7 (bảy) năm xây dựng, tồn tại và phát triển vững mạnh như ngày hôm nay, Công ty CP Kỹ Nghệ Miền Nam, tập thể ban lãnh đạo cùng tòan thể cán bộ công nhân viên công ty đã nỗ lực phấn đấu “không ngừng đổi mới, vươn tới tương lai”.

Bảy năm, một quảng thời gian không phải là dài, nhưng cũng đủ để chúng ta cùng nhau nhìn lại quá khứ và đánh giá thành tựu hiện tại mà chúng ta có được, để làm nền tảng cho chúng ta đi tiếp hành trình tới tương lai.        
    
Ở đây, chúng ta, tất cả đều có chung một niềm đam mê, một bầu nhiệt huyết và cùng đi chung trên một con thuyền. Vì vậy, chúng ta phải xây dựng được cho được “mục tiêu cốt lỏi” làm kim chỉ nam để chúng ta cùng nhau lái con thuyền này đi đúng hướng và ngày càng vươn xa hơn.

Tập thể ban lãnh đạo Công ty CP Kỹ Nghệ Miền Nam quyết tâm xây dựng TƯ TƯỞNG CỐT LÕI làm kim chỉ nam cho mục tiêu “XÂY DỰNG ĐỂ TRƯỜNG TỒN”. Để làm được điều này đòi hỏi phải có sự đồng lòng , nhất trí và nỗ lực của mọi thành viên trong công ty.

TƯ TƯỞNG CỐT LÕI là một giá trị thực tế, rất gần gũi với chúng ta. Nó là “kim chỉ nam” để hướng mọi người chúng ta trong tập thể này về một điểm đến xa hơn, rộng lớn hơn và phát triển lớn mạnh hơn.

Song, để xây dựng TƯ TƯỞNG CỐT LÕI bền vững, ngay bây giờ chúng ta phải xây dựng cho được một nền tảng vững chắc từ những “giá trị cốt lỏi và mục tiêu cốt lỏi” mà chúng ta sẽ phải làm.

Rất mong tất cả mọi thành viên trong công ty cùng chia sẽ và đóng góp ý kiến để xây dựng TƯ TƯỞNG CỐT LÕI thành công tốt đẹp.

Kính chào!

Phan Văn Kính.
P. Giám Đốc Chiến Lược và Phát Triển Dự Án.

Cập nhật 2011-12-10 13:14:30