Statistics Counter
Your IP: 35.173.48.53
Your visits: 35
Online: 1
Total Hits: 1 823 058
Unique visitors: 246 791
Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Miền Nam

Answers letter of Mr Do Van Cuong – Director of Ha Nam Precast Concrete CompanyAnswers letter of Mr Do Van Cuong – Director of Ha Nam Precast Concrete Company

Currently in technology our centrifugal concrete spun pole production line imports from China. After consultation with some of centrifugal concrete spun pole production xuất trụ điện của Công ty CP Kỹ Nghệ Miền Nam lắp đặt ở Miền Bắc, chúng t&a...

Giải đáp thư ông Hà thế Phương – Giám Đốc Công ty CP. Bê Tông Dự Ứng Lực PVC – FECON.Giải đáp thư ông Hà thế Phương – Giám Đốc Công ty CP. Bê Tông Dự Ứng Lực PVC – FECON.

Giải đáp thư ông Hà thế Phương – Giám Đốc Công ty CP. Bê Tông Dự Ứng Lực PVC – FECON....

Giải đáp thư Công ty TNHH Biken Việt Nam.Giải đáp thư Công ty TNHH Biken Việt Nam.

Giải đáp thư Công ty TNHH Biken Việt Nam....

Giải đáp thư Ông Đỗ Văn Cường - Giám Đốc Công ty Bê tông đúc sẵn Hà Nam.Giải đáp thư Ông Đỗ Văn Cường - Giám Đốc Công ty Bê tông đúc sẵn Hà Nam.

Giải đáp thư Ông Đỗ Văn Cường - Giám Đốc Công ty Bê tông đúc sẵn Hà Nam....

Giải đáp thư Ông Trầm Bê – CT.HĐQT Công ty CP. Địa Ốc Bình Tân - Chủ đầu tư dự án Cụm Cảng Long Toàn.Giải đáp thư Ông Trầm Bê – CT.HĐQT Công ty CP. Địa Ốc Bình Tân - Chủ đầu tư dự án Cụm Cảng Long Toàn.

Giải đáp thư Ông Trầm Bê – CT.HĐQT Công ty CP. Địa Ốc Bình Tân - Chủ đầu tư dự án Cụm Cảng Long Toàn....

Giải đáp thư Ông Phan Thanh Nhàn - Trưởng ban Đầu tư Dự án Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi.Giải đáp thư Ông Phan Thanh Nhàn - Trưởng ban Đầu tư Dự án Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi.

Giải đáp thư Ông Phan Thanh Nhàn - Trưởng ban Đầu tư Dự án Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi....

Giải đáp thư Ông Nguyễn Lai Phong – GĐ Nhà máy Sản xuất Cọc Công ty CP. Bạch Đằng 5.Giải đáp thư Ông Nguyễn Lai Phong – GĐ Nhà máy Sản xuất Cọc Công ty CP. Bạch Đằng 5.

Giải đáp thư Ông Nguyễn Lai Phong – Giám đốc Nhà máy Sản xuất Cọc Công ty CP. Bạch Đằng 5....

Làm thế nào để bóc tách ống cống được dễ dàng?Làm thế nào để bóc tách ống cống được dễ dàng?

Trả lời thư Ông Mai Văn Chương – Giám đốc Công ty Cổ Phần Xây dựng Đầu tư Hạ tầng Gia Lai....

Giải đáp thư Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công ty CP. Bạch Đằng 5Giải đáp thư Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công ty CP. Bạch Đằng 5

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công ty CP. Bạch Đằng 5 (Hải Phòng) - Trưởng Ban quản lý Dự án chế tạo Nhà máy cấu kiện bê tông đúc sẵn Bạch Đằng. Hỏi: 1. Hiện nay, Công ty Cổ Ph...

Giải đáp thư Ông Trương Công Lưu - CT.HĐTV công ty Xây dựng Phú XuânGiải đáp thư Ông Trương Công Lưu - CT.HĐTV công ty Xây dựng Phú Xuân

Ông Trương Công Lưu - CT. HĐTV công ty Xây dựng Phú Xuân – Buôn Mê Thuộc. Ông Bùi Minh Tuấn – Giám đốc Công ty Bê tông La Hà – Quảng Ngãi. "Chúng tôi là công ty thi công c...

Giải đáp Thư Ông Hà Đức Trí - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp 504Giải đáp Thư Ông Hà Đức Trí - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp 504

Ông Hà Đức Trí – Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp 504 – Đà Nẵng hỏi: “Chúng tôi muốn đầu tư mới Nhà máy sản xuất liên hợp trụ điện tiền áp và cọc bê tông tiền á...

Giải đáp thư Ông Nguyễn Văn Suý – TGĐ Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Nha TrangGiải đáp thư Ông Nguyễn Văn Suý – TGĐ Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Nha Trang

Ông: Nguyễn Văn Suý – TGĐ Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Nha Trang, hỏi: Hiện được biết Công ty CP Kỹ Nghệ Miền Nam liên kết với các Công ty Hàn Quốc (Whasan Engineering, ...) cung cấp thiết bị ly tâm tại Việt

...

0