Thống kê truy cập
Your IP: 18.232.38.214
Your visits: 2
Online: 3
Total Hits: 1 818 011
Unique visitors: 246 460

ĐÀO TẠO NỘI BỘ PHÒNG KINH DOANH

TÌM HIỂU QUY TẮC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INCOTERMS 2000
 
Trong giao dịch Thương mại với khách hàng Quốc tế, ngoài các điều khoản về thanh toán, tính năng kỹ thuật của sản phẩm, thời gian thực hiện hợp đồng .. còn phải tính đến các điều khoản thương mại trong giao dịch Quốc Tế về phương thức vận chuyển giao hàng, thủ tục Hải quan xuất nhập...v.v. - Điều khoản này vô cùng quan trọng trong hợp đồng giao dịch. Để giải quyết các điều khoản đó mỗi nhân viên Kinh Doanh và Marketing bắt buộc phải hiểu được quy ước quốc tế Incoterms 2000. Trong Incoterms 2000 giải quyết thỏa mãn các khó khăn vướng mắc ngay từ khi bắt đầu quá trình báo giá hoặc đàm phán ký hợp đồng.
 Incoterms 2000 gồm 13 điều kiện và 10 quy ước cho mỗi điều kiện. Để nâng cao hơn kỹ năng này, phòng Kinh Doanh thực hiện đào tạo nội bộ nội dung tìm hiểu và ứng dụng trong quy tắc thương mại Incoterms 2000.
Nhân viên hướng dẫn và trình bày Bùi Thế Quỳnh, Phản biện và đặt câu hỏi toàn bộ các thành viên trong phòng Kinh Doanh.
Nội dung chi tiết:

13 điều kiện Incoterms và 5 điều kiện áp dụng tại KNMN.


Hướng dẫn và trình bày.5 Điều kiện Incoterms áp dụng tại KNMN - Dành cho người Bán.


5 Điều kiện Incoterms áp dụng tại KNMN - Dành cho người Mua.
 

Cập nhật 2014-05-01 17:05:53