Thống kê truy cập
Your IP: 35.173.48.53
Your visits: 30
Online: 2
Total Hits: 1 823 053
Unique visitors: 246 791

Chung vòng tay lớn

Kết quả sáng tác bài ca truyền thống về Công ty CP. Kỹ Nghệ Miền Nam


Thông báo phát động phong trào CBCNV viết bài ca truyền thống của Công ty.Quyết định của Giám đốc Công ty CP. Kỹ Nghệ Miền Nam về việc khen thưởng CBCNV đoạt giải trong cuộc thi sáng tác bài hát truyền thống.

Cập nhật 2010-11-01 16:42:57